tesko-logo-male

TESKO STEEL Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
tel.: 32 423 88 78, 32 432 91 31, 32 423 88 69
faks: 32 43 29 120
lp.mo1550905994c.lee1550905994tsoks1550905994et@ta1550905994irate1550905994rkes1550905994

Oddział Warszawa
01-031 Warszawa, Al. Jana Pawła II 61 lok. 312
tel.: 22 636 06 49,
fax: 22 659 30 44

 

Oddział Toruń
87-100 Toruń, ul.Skłodowskiej-Curie 81C
tel./fax: 56 623 49 62

 

Oddział Karviná (Czechy)
Cs.armady 184, 735 51 Bohumin
Ceska Republika
tel.: +420 731 103 277, +420 777 774 595

 

 

tesko-dystrybucja


TESKO STEEL Distributon Sp. z o.o.

ul. Obrońców Westerplatte 26
40-336 Katowice

Sekretariat
Tel. 32 661 09 74
Fax. 32 750 56 95

Dział handlowy
Tel. 32 661 09 70-81
Fax. 32 750 56 95

RODO

Ochrona danych osobowych
-„Tesko Steel” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku-

 

Informujemy, iż:

    1.  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: „Tesko Steel” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-203, ul Brzezińska 8a.

    2. Dane kontaktowe administratora:

    a.   e-mail: rodo@teskosteel.com.pl ,
    b.    telefon: + 48 32 432 91 20,
    c.    adres korespondencyjny (z dopiskiem na kopercie RODO):  ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik.

    3.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

    a.    Zawarcia i następnie wykonania umów, lub przygotowania oferty handlowej na Państwa życzenie
    b.    Realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:
    •    udokumentowanie przeprowadzenia transakcji,
    •    weryfikacja standingu finansowego kontrahenta, w tym szczególnie jego wiarygodności płatniczej,
    •    ustalenie, potwierdzenie i realizacja windykacji,
    •    tworzenie na potrzeby własne odpowiednich zestawień analityczno – statystycznych na bazie posiadanych danych.

    4.   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) oraz pkt f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1) – niezbędność dla należytego wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą albo dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

    5.    Państwa dane osobowe będą przechowywana do upływu przedawnienia roszczeń wynikających
z zawarcia umowy lub wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

6.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Odbiorcami danych osobowych, mogą być:
    •    podmioty przetwarzające dane w imieniu „Tesko Steel” sp. z o.o. :
    •    podmioty pośredniczące w zawieranych przez „Tesko Steel” sp. zo.o. transakcjach;
    •    podwykonawcy;
    •    podmioty:
    –  świadczące usługi: doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne;
    –  świadczące pomoc: prawną, podatkową, rachunkową;
    –  agencje badawcze realizujące zlecenia „Tesko Steel” sp. z o.o.
   •    inne podmioty, których udział jest niezbędny do realizacji spoczywających na „Tesko Steel” sp. z o.o. obowiązków, wynikających bądź z zawartej umowy –  stanowiącej podstawę przetwarzania danych osobowych, bądź z obowiązujących przepisów prawa dodatkowe strony transakcji jeżeli wystąpiła taka konieczność;
    •    podmiotom powiązane z „Tesko Steel” sp. z o.o.
    •    ubezpieczyciele;
    •    spedytorzy;
    •    firmy transportowe;
    •    firmy logistyczne,
    •    banki;
    •    agencje celne;
    •    organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
    •    sądy;
    •    komornicy;
    •    biura informacji gospodarczej;
    •    operatorzy pocztowi i kurierzy;
    8.    Administrator informuje, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich,         tj. państwa spoza Europejskiej Wspólnoty  Gospodarczej, w uzasadnionych przypadkach  i w zakresie, który dotyczy realizacji zawartej umowy.

           9.    Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, dostępnych jest na stronie: www.uodo.gov.pl

 

                                                          Administrator